in

செஞ்சோலை

“செஞ்சோலை” நினைவு நாள்

போர் முகங்கள்: ஈழப் போர் ஓவியங்கள்  தொகுப்பிலிருந்து..

புகைமூட்டமற்றதொரு

பொழுதில் மலர்வதற்கே

அரும்பிய செஞ்சோலை அரும்புகள்!

இனவெறித் தீயில் கருகினவோகனவுகளோடு அந்தக்

கண்களும்?

What do you think?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Loading…

0